Cennik naszych usług

SZKOLENIA

Koszt jednej godziny lekcyjnej (45 minut – zajęcia indywidualne lub grupowe)* wynosi między 60,00 zł a 100,00 zł w zależności od ilości godzin, terminu zajęć, wykupionego pakietu.

Cena obejmuje:

 • Testy wstępne
 • Analizę potrzeb
 • Klasyfikację studentów na poszczególne grupy wg poziomów zaawansowania
 • Program nauczania dostosowany do potrzeb i oczekiwań firmy
 • Dojazd lektora do biura firmy
 • Stały nadzór metodyczny i organizacyjny
 • Sprawozdania (frekwencja, sprawozdania semestralne z postępów)
 • Badania poziomu satysfakcji słuchaczy z kursu
 • Certyfikaty ukończenia kursu

* UWAGA : ze względów metodycznych nie zalecamy zajęć krótszych niż dwie godziny lekcyjne (90 minut)

TŁUMACZENIA

Przyjmuje się przelicznik 1600 znaków bez spacji jako jedną stronę rozliczeniową.

Poniższe ceny są cenami netto i dotyczą terminów zwykłych. Ostateczna cena usługi szacowana jest każdorazowo w zależności od ilości stron w danym dokumencie, terminu realizacji, wykupionego pakietu usług.

 • Z jęz. polskiego na język obcy (angielski, niemiecki)35 - 50zł/str
 • Z języka obcego na język polski (angielski, niemiecki)30 - 45 zł/str
 • Tłumaczenia z innych języków+20 %
 • Tłumaczenia ustne wycena indywidualna

PAKIETY KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI JĘZYKOWEJ

SZKOLENIA + TŁUMACZENIA

Jeśli zamówią Państwo szkolenia językowe w EDU PLAZA (umowa zawarta na minimum 6 miesięcy), przez cały okres trwania umowy oferujemy usługi tłumaczeniowe 10% taniej.

Opłaty za tłumaczenia przysięgłe i uwierzytelnienie już przetłumaczonych tekstów nie podlegają obniżce.